Lịch diễn tháng Lễ 2/9/2014( Tuần 1)Lịch diễn tháng Lễ 2/9/2014( Tuần 1)

Lịch diễn Lễ 2/9 nè cả nhà!


CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP NỤ CƯỜI MỚI!CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP NỤ CƯỜI MỚI!

Live show kỷ niệm 10 năm thành lập Nụ Cười Mới ! Chương trình lớn đầu tiên của Chúng Tôi trong năm 2014 sẻ được diễn ra vào ngày 12/6, địa điểm bán vé tại : phòng vé Sk NCM và phòng vé Sk Trống Đồng...