SÂN KHẤU KỊCH NỤ CƯỜI MỚI
643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp HCM
Điện thoại: (08) 38 308 103 - (08) 38 308 105. Email: sankhaunucuoimoi@gmail.com